Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice bouilloire RIVIERA & BAR BT 541A SERENA

Votre bouilloire ne chauffe pas, signe qu'une des pièces détachées d'électroménager est défectueuse. Vous l'avez pourtant bien branchée et allumée, mais rien ne se passe. Aussi, vous n'avez plus la notice de l'appareil, et vous ne savez pas comment l'utiliser. Le mode d'emploi de votre RIVIERA & BAR BT 541A SERENA vous indiquera comment utiliser votre bouilloire de manière optimale, mais aussi comment remédier au dysfonctionnement que vous rencontrez pour la faire chauffer. La bouilloire fait beaucoup de bruit, même une fois qu'elle a terminé de chauffer. Vous voulez savoir s'il est possible de régler la température de votre bouilloire. Consultez la notice d'utilisation de votre RIVIERA & BAR BT 541A SERENA pour savoir comment remédier au bruit que fait votre bouilloire, et pour savoir si vous pouvez régler la température. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires.

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre bouilloire RIVIERA & BAR BT 541A SERENA : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Jeudi 9 Septembre 2016.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi bouilloire RIVIERA & BAR BT 541A SERENA vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi RIVIERA & BAR BT 541A SERENA. La notice RIVIERA & BAR est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 1474 Ko.

Extrait du mode d'emploi RIVIERA & BAR BT 541A SERENA

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

· Voor beschadigingen die voortvloeien uit ondeskundig gebruik of verkeerde bediening van het apparaat, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Vóór het eerste gebruik 1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal! 2. Maak het reservoir º schoon door het te vullen met water en het water aan de kook te brengen (zie "Bediening"). Schenk het water uit en herhaal de procedure. Bediening 1. Trek het snoer slechts zo ver uit als nodig is. Trek het door de opening in het basisstation en steek de stekker in een geschikt stopcontact. Open het deksel en vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid water. Kijk daarbij naar de vulstandaanduiding van het apparaat. Vul het reservoir º. - minstens tot het MIN-teken, opdat de waterkoker niet oververhit raakt. ­ en hoogstens tot het MAX-teken, opdat er geen kokend water over de rand gutst. Sluit het deksel en plaats het apparaat op het basisstation. Het apparaat kan alleen worden aangezet wanneer het zich op het basisstation bevindt. Zet de aan/uit-knop op de stand " ". Het apparaat begint te werken en het indicatielampje brandt. Wanneer het water kookt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De aan/uit-knop springt automatisch op de stand "O" en het indicatielampje gaat uit. Wanneer u de verwarmingsprocedure wilt stoppen of onderbreken, zet u de aan/uit-knop op de stand "O". U kunt de verwarmingsprocedure hervatten, maar daarbij dient u wel 20 seconden te wachten tot het verwarmingselement is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen. - 11 - KH2210_IB_W 11. 2006 12:55 Uhr Seite 12 bifinett KH 2210 Druk tijdens de afkoelfase niet op de aan/uit-knop , omdat dit kan resulteren in beschadiging van het apparaat. Met de temperatuurregelaar kunt u de gewenste watertemperatuur instellen. Om het water aan de kook te brengen, zet u de temperatuurregelaar op de stand MAX. [...] Bedienen 1. Ziehen Sie das Kabel nur so weit wie nötig heraus. Ziehen Sie es durch die Öffnung in der Basisstation und stecken Sie den Stecker in eine passende Steckdose. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie die gewünschte Menge Wasser ein. Beachten Sie dabei die Füllstandsanzeige des Gerätes. Befüllen Sie den Kessel º. - mindestens bis zur MIN-Marke, damit der Wasserkocher nicht überhitzt. - maximal bis zur MAX-Marke, damit kein kochendes Wasser heraus schwappt. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie das Gerät auf die Basisstation. Das Gerät kann nur eingeschaltet werden, wenn es sich auf der Basisstation befindet. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ,, "-Position. Das Gerät beginnt seinen Betrieb, die Indikationslampe leuchtet auf. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Ein/Aus-Schalter springt automatisch auf ,,O"-Position, die Indikationslampe erlischt. Wenn Sie den Kochvorgang stoppen oder unterbrechen wollen, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter einfach auf ,,O"-Position. Sie können den Kochvorgang fortsetzen, allerdings müssen Sie 20 Sekunden warten, bis sich das Heizelement abgekühlt hat. Danach können Sie das Gerät wieder einschalten. -5- D KH2210_IB_W 11. 2006 12:55 Uhr Seite 6 bifinett KH 2210 Drücken Sie während der Abkühlphase nicht den Ein/Aus-Schalter , da dies eine Beschädigung des Gerätes zur Folge haben kann. Mit dem Temperaturregler können Sie die gewünschte Wassertemperatur einstellen. Um das Wasser zum Kochen zu bringen, müssen Sie den Temperaturregler auf die Stufe MAX stellen. Ziehen Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes den Stecker aus der Steckdose, um eine versehentliche Inbetriebnahme auszuschließen. Hinweis: Das Gerät hat eine Sicherheitsvorrichtung. Diese schaltet das Heizelement aus, wenn das Gerät im Leerzustand unbeabsichtigt eingeschaltet wird oder es trocken kocht...


Liens commerciaux