Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice GORENJE NRK86192X

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi GORENJE NRK86192X

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

• Lad ikke børn lege med apparatet. i ADVARSEL! Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. Det beskytter også mod forurening. Dette symbol, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet. 814560 9 ENERGISPARERÅD FOR KØLESKABE • • • • • • • • • • • • Installer apparatet som beskrevet i denne brugsanvisning. Åbn ikke apparatets dør unødigt. Kontrollér med jævne mellemrum, at der er fri luftcirkulation under apparatet. Udskift dørpakningen hurtigst muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget. Opbevar fødevarerne i tætlukkede beholdere eller egnet emballage. Nedkøl mad til stuetemperatur, før du anbringer den i køleskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Hvis du vil udnytte fryseskabets kapacitet fuldt ud, kan du fjerne nogle af skufferne som beskrevet i brugsvejledningen. Afrim en almindelig fryser, når det indvendige islag er mellem 3 og 5 mm tykt. Sørg for at anbringe maden på hylderne, så luften kan cirkulere frit indvendigt i apparatet (læs afsnittet Anbefalet placering af fødevarer i apparatet). Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere ventilationshullerne eller -åbningerne. Hvis du ikke har brug for, at ventilatoren eller ionisatoren kører, bør du slukke den for at spare energi. 814560 10 INSTALLATION OG TILSLUTNING VALG AF PLACERING • Anbring apparatet i et tørt og ventilleret rum. Apparatet fungerer korrekt, hvis den omgivende temperatur er inden for det interval, som fremgår af tabellen. Du kan se apparatets klasse på typeskiltet. Beskrivelse Klimaklasse SN N ST T Omgivelsestemperaturområde °C +10 til +32 +16 til +32 +16 til +38 +16 til +43  75% Relativ fugtighed Udvidet tempereret Tempereret Subtropisk Tropisk i • Anbring ikke apparatet i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 5 °C. [...] Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. Børn mellem 3 og 8 år må lægge ting ind i og tage ting ud af køle-/fryseskabe. Advarsel vedrørende kølemiddel Apparatet indeholder en lille mængde miljøvenlig, men brændbar gas af typen R600a. Beskyt kølesystemet mod skader. Udsivning af gas udgør ikke nogen miljøfare, men medfører risiko for personskade eller brand. I tilfælde af gasudsivning skal du lufte rummet godt ud, trække stikket til apparatet ud af stikkontakten og tilkalde en servicetekniker. 7 814560 VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF APPARATET ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug og tilsvarende som f. : – personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer – af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer – bed & breakfast – i forbindelse med catering og på spisesteder. i ADVARSEL! Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne. Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for regn eller fugt. Opbevar ikke eksplosive stoffer som aerosoler med brændbar drivgas i apparatet. Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke for det på den relevante knap og trække stikket ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad døren stå på klem. I tilfælde af strømafbrydelse skal du undlade at åbne døren til fryseskabet, medmindre fryseren ikke har kørt i mere end 16 timer. Efter denne periode skal de frosne fødevarer bruges eller flyttes til en anden fryser. 814560 8 Tekniske oplysninger på apparatet Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret på indersiden af apparatet. Det indeholder oplysninger om spænding, brutto- og nettovolumen, kølemiddeltype og -mængde samt oplysninger om klimaklasse. Hvis typeskiltet ikke er på det ønskede sprog, kan du udskifte det med det medfølgende. MILJØBESKYTTELSE Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. ! Bortskaffelse af et udtjent apparat Det udtjente apparat skal bortskaffes miljømæssig korrekt ved at indlevere det på den lokale genbrugsstation. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre réfrigérateur GORENJE NRK86192X : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Mardi 4 Avril 2021.

Le mode d'emploi GORENJE NRK86192X vous rend service

Vous constatez qu'il y a beaucoup de givre en haut de la partie intérieure du réfrigérateur, y compris sur le ventilateur intérieur. Vous aimeriez savoir comment remédier au fait que le serpentin du réfrigérateur est endommagé et ne refroidit plus la partie inférieure, si vous avez une idée pour en fabriquer un nouveau. Si le panneau d'affichage et l'unité de votre réfrigérateur GORENJE NRK86192X ne s'allument pas, mais que la lumière intérieure fonctionne, consultez la notice. Elle vous expliquera comment résoudre ce dysfonctionnement. Vous constatez que, mis à part l'ampoule qui s'allume, aucun bruit de moteur ne se fait entendre dans votre réfrigérateur. Vous aimeriez savoir comment procéder au dégivrage du modèle de réfrigérateur GORENJE NRK86192X qui ne possède pas de bouton spécifique au milieu de la molette. Si votre réfrigérateur GORENJE affiche un code erreur et que vous ne savez pas à quoi il correspond, référez-vous à la notice.

A voir aussi

Liens commerciaux


Joint pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X22,72 € *
22,72 € *
★★★★★
Thermostat pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X8,12 € *
8,12 € *
★★★★★
Clayette pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X13,20 € *
13,20 € *
★★★★★
Poignée pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X7,33 € *
7,33 € *
★★★★★
Bac pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X17,89 € *
17,89 € *
★★★★★
Résistance pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X12,34 € *
12,34 € *
★★★★★
Ventilateur pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X10,62 € *
10,62 € *
★★★★★
Filtre pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X5,64 € *
5,64 € *
★★★★★
Ampoule pour réfrigérateur ou frigo GORENJE NRK86192X3,68 € *
3,68 € *
★★★★★
Toutes les pièces détachées

* Prix indicatif de vente, le prix exact sera affiché après que vous ayez saisi la référence de votre appareil.