Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notices lave-linge CANDY CS1472D3, CANDY GSV 4127 DWC

Votre lave-linge vidange, tourne, mais n'essore pas. Votre machine n'essore plus, et l'eau ne s'évacue pas. Le tableau montre une erreur E 03. Votre machine n'essore plus, et ne se vide plus non plus. Rien n'encombre le filtre. Pour savoir comment réparer la fonction d'essorage, consultez le guide d'utilisation de votre CANDY CS1472D3 (et CANDY GSV 4127 DWC). Votre lave-linge ne se met pas en fonctionnement quand vous fermez la porte. Les voyants se coupent quand vous claquez la porte. Votre machine ne démarre plus, le programme choisi s'affiche, on entend un petit clic mais le programme ne part pas. Vous observez une panne de votre appareil uniquement sur le programme coton, qui s'arrête avant la fin. Un code clignote. Pour comprendre ce que vous devez faire lorsque ce message s'affiche, ou pour résoudre une panne, consultez la notice du CANDY CS1472D3 (et CANDY GSV 4127 DWC).

Les modes d'emploi lave-linge CANDY CS1472D3 (et CANDY GSV 4127 DWC) vous rendent service

Ces notices de lave-linge CANDY ont été ajoutées entre le Mardi 12 Décembre 2016 et le Lundi 11 Novembre 2019.

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre lave-linge CANDY : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Si vous n'êtes pas certain de votre références, vous pouvez retrouvez toutes les autres notices pour la catégorie Lave-linge Candy.

Liens commerciaux

Les documents suivants correspondent à des notices, modes d'emploi ou brochures pour CANDY :

   CANDY CS1472D3,CANDY,CS 1472D3S-1 (4049 ko)
   CANDY GSV 4127 DWC (7771 ko)

Extrait du mode d'emploi : notice CANDY CS1472D3,CS 1472D3S-1

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

[...] Vérifier que l’installation électrique soit alimentée par une prise de terre, en cas contraire demander l’intervention du personnel qualifié. — Bruk ikke maskinen hvis du Produit compatible avec les Directives Européennes 73/23/EEC and 89/336/EEC, remplacé par 2006/95/EC et 2004/108/EC, et les amendements successifs. — Ne pas toucher l’appareil pieds nus. — Autant que possible éviter l’usage de rallonges dans les salles de bains ou les douches. — Avant d’ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau. Destiné à être utilisé par des personnes (notamment les enfants) incapables, irresponsables ou sans connaissance sur l’utilisation du produit, à moins qu’elles ne soient surveillées, ou instruites sur l’utilisation de l’appareil, par une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour être sûr qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. — Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le câble...

Extrait du mode d'emploi : notice CANDY GSV 4127 DWC

7 Umístění neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce nejméně 50 cm o průměru větším než je průměr hadice pračky (obr. max 100 cm l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani min 4 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm 7 CS l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček podle obrázku 8: a. otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub; b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy; c. zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky. 8 A l Spotřebič připojte. UPOZORNĚNÍ: V případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte autorizované servisní středisko. B C Zásobník pracích prostředků Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle obrázku 9: l prostor “1”: prací prostředek pro předpírku; l prostor “ ”:pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod. ; UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání. [...] produkt deklarujeme na vlastní l Při odpojování spotřebiče zodpovědnost shodu se všemi požadavky EU týkajícími se netahejte za přívodní kabel. bezpečnosti, zdraví a životního l Nevystavujte pračku dešti, prostředí, které jsou zakotveny v přímému slunečnímu záření ani legislativě a týkají se daného jiným povětrnostním vlivům. produktu. 5 CS 2. INSTALACE l Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškoďte hadice a přívodní kabel. 2 nebo 4 šrouby (A) na zadní straně spotřebiče a vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B) podle obrázku 1. 2 nebo 4 otvory použitím dodaných záslepek. je pračka určená pro vestavbu, po prořezání pásků vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a sundejte 3 nebo 4 podložky (B). některých modelů, 1 nebo více podložek padne do spotřebiče: nakloňte pračku dopředu a vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí dodaných záslepek. 1 A B A B B B A A l Vyšroubujte l Překryjte l Pokud 2 A 1 2 3 l U B UPOZORNĚNÍ: Držte obalové materiály mimo dosah dětí. [...]..

Liens commerciaux


Pièces détachées CANDY CS1472D3

Joint porte pour lave-linge CANDY CS1472D313,63 € *
13,63 € *
★★★★★
Courroie pour lave-linge CANDY CS1472D34,70 € *
4,70 € *
★★★★★
Pompe pour lave-linge CANDY CS1472D39,12 € *
9,12 € *
★★★★★
Résistance pour lave-linge CANDY CS1472D311,53 € *
11,53 € *
★★★★★
Charbon pour lave-linge CANDY CS1472D36,47 € *
6,47 € *
★★★★★
Roulement pour lave-linge CANDY CS1472D37,86 € *
7,86 € *
★★★★★
Programmateur pour lave-linge CANDY CS1472D340,27 € *
40,27 € *
★★★★★
Sécurite pour lave-linge CANDY CS1472D311,56 € *
11,56 € *
★★★★★
Electrovanne pour lave-linge CANDY CS1472D38,52 € *
8,52 € *
★★★★★
Tachymètre pour lave-linge CANDY CS1472D311,53 € *
11,53 € *
★★★★★
Amortisseur pour lave-linge CANDY CS1472D38,79 € *
8,79 € *
★★★★★
Filtre pompe pour lave-linge CANDY CS1472D310,40 € *
10,40 € *
★★★★★
Aube pour lave-linge CANDY CS1472D36,25 € *
6,25 € *
★★★★★
Pressostat pour lave-linge CANDY CS1472D313,25 € *
13,25 € *
★★★★★
Thermostat pour lave-linge CANDY CS1472D38,51 € *
8,51 € *
★★★★★
Toutes les pièces détachées

* Prix indicatif de vente, le prix exact sera affiché après que vous ayez saisi la référence de votre appareil.