Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice grille pain BOSCH TAT 6004/01

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre grille pain BOSCH TAT 6004/01 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 9 Septembre 2012.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi grille pain BOSCH TAT 6004/01 vous rend service

Cliquez ici (ou sur le bouton orange) pour lancer le téléchargement du mode d'emploi BOSCH TAT 6004/01. La notice BOSCH est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 3804 Ko.

Extrait du mode d'emploi BOSCH TAT 6004/01

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Druk eerst op de toets STOP , om het verwarmen voortijdig te onderbreken. De lift springt dan vanzelf weer omhoog en het apparaat wordt uitgeschakeld. Druk eerst op de toets STOP , om het verwarmen voortijdig te onderbreken. De lift springt dan vanzelf weer omhoog en het apparaat wordt uitgeschakeld. Broodjes roosteren Plaats het opzetrekje voor broodjes zoals afgebeeld op de broodrooster. Leg het broodje erop en start het roosteren, zoals beschreven onder punt 6. Zet de bruiningsregelaar daarbij maximaal op stand 5-6. Haal het opzetrekje eraf, zodra dit is afgekoeld. - 12 - KH1129_Toaster_W_new 28. 2006 16:34 Uhr Seite 13 bifinett KH 1129 8. Reiniging en onderhoud Levensgevaarlijk vanwege elektrische schok: · Open nooit de behuizing van het apparaat. Hierin bevinden zich geen bedieningselementen. · Dompel de onderdelen van het apparaat nooit in het water of in andere vloeistoffen! Alvorens het apparaat schoon te maken: Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat eerst afkoelen. Trek de kruimellade links aan de zijkant uit. Verwijder alle resten van brood en broodjes. Waarschuwing: brood kan branden! Reinig telkens als u het apparaat hebt gebruikt de broodrooster om te voorkomen dat er een hoeveelheid kruimels achterblijft die kan gaan branden. Steek ook nooit een hard voorwerp in de gleuf! Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Leg een nat vaatdoekje op de aangekoekte resten, om ze te laten weken. Opbergen Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt. Wikkel het netsnoer om de houder onder de bodem van het apparaat. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Afvoer Deponeer dit apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. [...] Drücken Sie auf die Taste STOP , um das Aufheizen vorzeitig abzubrechen. Der Schlitten springt dann von selber wieder nach oben und das Gerät schaltet sich aus. Sobald die Teigware getoastet ist, springt der Schlitten von selber wieder nach oben und das Gerät schaltet sich aus. Drücken Sie auf die Taste STOP , um das Aufheizen vorzeitig abzubrechen. Der Schlitten springt von selber wieder nach oben und das Gerät schaltet sich aus. Brötchen rösten Setzen Sie den Brötchen-Aufsatz wie abgebildet auf den Toaster. Legen Sie die Brötchen darauf und starten Sie den Toast-Vorgang, wie unter 6. beschrieben. Stellen Sie den Bräunungsregler dabei maximal auf Stufe 5-6. Nehmen Sie den Brötchen-Aufsatz ab, sobald dieser abgekühlt ist. D -4- KH1129_Toaster_W_new 28. 2006 16:34 Uhr Seite 5 bifinett KH 1129 8. Reinigen und Pflegen Lebensgefahr durch elektrischen Schlag: · Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Es befinden sich keinerlei Bedienelemente darin. · Tauchen Sie die Geräteteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Bevor Sie das Gerät reinigen: Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen. Ziehen Sie die Krümel-Schublade links zur Seite heraus. Entfernen Sie alle Brot- und Brötchen-Reste. Warnung: Teigwaren können brennen! Reinigen Sie nach jeder Benutzung den Toaster, um brennbare Krümelansammlungen zu verhindern. Aufbewahren Lassen Sie das Gerät erst vollständig auskühlen, bevor Sie es wegstellen. Wickeln Sie das Netzkabel um den Halter unter dem Geräteboden. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Entsorgung Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung...

Liens commerciaux