Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice BOSCH BATTEUR MFQ3030

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi BOSCH BATTEUR MFQ3030

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

· Met de staafmixer kunt u dips, sauzen, soepen of babyvoeding maken. Opmerking: gebruik de staafmixer niet voor het verwerken van vaste levensmiddelen. · Met de garde kunt u slagroom of eiwit kloppen en deeg, toetjes of mayonaise maken. · Met de fijnsnijder, die bestaat uit een mes en een kom , kunt u ook hardere levensmiddelen kleinsnijden. Opmerking: gebruik de fijnsnijder niet voor de verwerking van vloeistoffen. Waarschuwing: het mes is extreem scherp! Ga er altijd voorzichtig mee om. Plaats voorzichtig het mes op de houder in schaal. Vul de fijn te snijden levensmiddelen in de schaal. Plaats de deksel op de schaal en draai die vast. Daarbij moeten de nokken van de deksel in de uitsparingen op de rand van de schaal worden gedrukt. Plaats het motorblok op het deksel , tot het hoorbaar vastklikt. - 12 - KH 498 Opmerking: de pijlen op het motorblok en op het accessoire moeten zich tegenover elkaar bevinden. Wandbevestiging Meegeleverd zijn 2 pluggen en 2 schroeven om de wandhouder ¹ te monteren. Het verdient aanbeveling het apparaat in de buurt van een stopcontact te bevestigen. Markeer de positie van de boorgaten aan de hand van de apparaathouder. Druk de pluggen in de geboorde gaten. Plaats de beide openingen van de wandhouder over de boorgaten en maak de wandhouder vast met de beide schroeven. Bediening Waarschuwing: de levensmiddelen mogen niet te heet zijn! Als de inhoud uit de kom ontsnapt, kan dit resulteren in verbranding. Brandgevaar: overschrijd nooit de maximale bedrijfsduur van 1 minuut bij zachte levensmiddelen resp. 15 seconden bij harde levensmiddelen. Laat het apparaat 2 minuten afkoelen, voor u het opnieuw inschakelt. Wanneer u de staafmixer op de gewenste wijze in elkaar hebt gezet. Steekt u de netstekker in het stopcontact. Houdt u de schakelaar ingedrukt, om de levensmiddelen op normale snelheid te verwerken. [...] Dabei müssen die Nasen des Deckels in die Aussparungen am Rand der Schüssel geführt werden. -4- D KH 498 Setzen Sie den Motorblock auf den Deckel , bis dieser hörbar einrastet. Hinweis: Die Pfeile auf dem Motorblock und dem Zubehör müssen übereinander stehen. Wandmontage Im Lieferumfang enthalten sind 2 Dübel und 2 Schrauben, um den Wandhalter ¹ zu montieren. Es empfiehlt sich das Gerät in der Nähe einer Steckdose anzubringen. Markieren Sie sich die Position der Bohrlöcher anhand des Gerätehalters. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein. Positionieren Sie die beiden Öffnungen des Wandhalters über die Bohrungen und fixieren Sie diesen mit den beiden Schrauben. Bedienen Warnung: Die Lebensmittel dürfen nicht zu heiß sein! Herausspritzender Inhalt könnte zu Verbrühungen führen. Brandgefahr: Überschreiten Sie niemals die maximale Betriebsdauer von 1 Minute bei weichen Lebensmitteln bzw. 15 Sekunden bei harten Lebens-mitteln. Lassen Sie das Gerät 2 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten. Wenn Sie den Stabmixer wie gewünscht zusammengebaut haben, stecken. Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Halten Sie den Schalter gedrückt, um die Lebensmittel mit normaler Geschwindigkeit zu verarbeiten. Halten Sie den Turbo-Schalter gedrückt, um die Lebensmittel mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten. Wenn Sie mit der Verarbeitung der Lebensmittel fertig sind, lassen Sie einfach den gedrückten Schalter los. Reinigen Gefahr eines elektrischen Schlags! Bevor Sie den Stabmixer reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Sie dürfen den Motorblock bei der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder unter fließendes Wasser halten. Verletzungsgefahr! Beim Umgang mit dem extrem scharfen Messer besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie den Zerkleinerer nach Benutzung und Reinigung wieder zusammen, damit Sie sich nicht am freiliegenden Messer verletzten...

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre mixeur ou batteur BOSCH BATTEUR MFQ3030 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Mardi 1 Janvier 2014.

Le mode d'emploi BOSCH BATTEUR MFQ3030 vous rend service

Vous trouvez que votre mixeur plongeant BOSCH BATTEUR MFQ3030 est facile d'utilisation, que le fouet est efficace et que le plongeur fonctionne bien. La puissance, le variateur de vitesse et le rangement compact sont pour vous les atouts principaux de ce batteur. En revanche, vous avez constaté qu'il était moins évident à nettoyer. Le mode d'emploi vous explique comment nettoyer efficacement tous les accessoires de votre mixeur plongeant. Vous avez eu des difficultés avec le hachoir car les roues dentées blanches dans sa partie supérieure se sont désaxées. Vous avez constaté que les petits joints et les organes de sécurité de votre mixeur plongeant BOSCH BATTEUR MFQ3030 étaient très fragiles. La notice technique vous aide à repositionner correctement les éléments détachés ou mal placés et même à enrouler le cordon électrique pour ne pas l'abîmer.

Liens commerciaux