Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 3 Mars 2012.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX T65273AC. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 5001 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX T65273AC (4998 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX T65273AC

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

· Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten (hoofdkussens, jassen, dekbedden, enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken. · Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. WAARSCHUWING! · Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van kinderen. · Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. · Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. HET APPARAAT AFVOEREN · Trek de stekker uit het stopcontact. · Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. · Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Er bestaat gevaar voor verstikking. KINDERBEVEILIGING · Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht. MILIEUBESCHERMING VERPAKKINGSMATERIALEN Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. op het product of op Het symbool de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. NEDERLANDS 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1 2 11 10 9 8 7 6 5 3 4 1 Bedieningspaneel 2 Vuldeur (omkeerbaar) 3 Luchtstroomsleuven 4 Verstelbare voetjes 5 Condensordeur 6 Condenserkap 7 Vergrendelingsknoppen 8 Typeplaatje 9 Schuifknop voor het openen van de condenserdeur 10 Filter 11 Waterreservoir 8 ACCESSOIRES TUSSENSTUK Afvoerset om het gecondenseerde water in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten stromen. Na installatie wordt het waterreservoir automatisch geleegd. Het waterreservoir moet in het apparaat blijven. [...] · De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt. · Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen. · Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de Klantenservice. · Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing. · Eventuele voor de installatie van deze machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of bekwame persoon. · De achterkant van het apparaat moet tegen de muur worden geplaatst · Pas de voeten aan als het apparaat op tapijt, of een gelijkaardig materiaal, wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat. · Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer drukt of staat. · Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES"). GEBRUIK · Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. · Droog uitsluitend textiel dat in de droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. · Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger. · Overschrijd de maximale belading niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing. · Kleding die druipnat is mag niet in de droogtrommel worden geplaatst. MONTAGE · Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat. 6 · Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet. · Gebruik nooit de wasdroger als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is. [...]..

Pièces détachées AEG-ELECTROLUX T65273AC

Courroie pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Resistance pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Programmateur pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Filtre pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Thermostat pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Hublot pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Pompe de vidange pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Condensateur pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Turbine pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Joint de porte pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Moteur pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Feutre pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC
Interrupteur pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC

Toutes les pièces detachées pour sèche-linge AEG-ELECTROLUX T65273AC...