Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice AEG-ELECTROLUX L71670FL

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX L71670FL

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

NEDERLANDS 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1 2 3 8 9 10 4 5 11 6 7 12 1 Bovenblad 2 Afwasmiddeldoseerbakje 3 Bedieningspaneel 4 Handgreep 5 Typeplaatje 6 Afvoerpomp 7 Stelvoetjes 8 Afvoerslang 9 Watertoevoerklep 10 Hoofdkabel 11 Transportbouten 12 Stelvoetjes ACCESSOIRES 1 2 4 3 1 Moersleutel Om de transportbouten te verwijderen. 2 Plastic dopjes Voor het afdichten van de gaten aan de achterzijde van het apparaat nadat u de transportbouten hebt verwijderd. 3 Toevoerslang met geïntegreerd beschermingssysteem tegen wateroverlast Om mogelijke wateroverlast te voorkomen. 4 Plastic slanggeleider Om een afvoerslang op de rand van een gootsteen te bevestigen. 8 BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 1 Aan/Uit-toets (Aan/Uit -- Marche Arrêt) 2 Programmaknop 3 Display4 Start/Pauze -- Départ/Pausetoets 5 Startuitstel -- Départ Différétoets 6 Tijd Besparen -- Gain de tempstoets 7 Extra Spoelen -- Rinçage +-toets 8 Toets Vlekken (Vlekken -- Taches) 9 T/min-toets 10 Temperatuurtoets(Temp. °C) · Er een programma is geselecteerd, maar na 5 minuten van de instelling nog niet op de toets is gedrukt. ­ Alle instellingen worden geannuleerd ­ Druk op de knop 1 om het apparaat weer in te schakelen. ­ Stel het wasprogramma en alle mogelijke opties · 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Raadpleeg 'Aan het einde van het programma'. PROGRAMMASCHAKELAAR 2 Draai deze knop om een programma in te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden. AAN/UIT-TOETS 1 Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. DeAUTO Stand-by functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als: NEDERLANDS 9 DISPLAY 3 A B C D Op de display verschijnt: A B C · De maximum temperatuur van het programma. · De standaard centrifugeersnelheid van het programma. · 'Niet centrifugeren'1) en 'Spoelstop' symbolen. · De displaysymbolen. 2) Symbolen Beschrijving Wasfase Spoelfases Centrifugefase Kinderslot U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt. U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool knippert. Wacht een paar minuten met het openen van de deur. U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat. Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid: · Er staat water in de trommel. · De functie "Spoelstop" is aan. [...] Neem contact op met het servicecentrum. · Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. · Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. · Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker. HET APPARAAT AFVOEREN 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Gevaar voor verstikking (alleen bij machines met laaddeur vooraan). Aansluiting op het elektriciteitsnet 6 MILIEUBESCHERMING VERPAKKINGSMATERIALEN Recycle de materialen met het symbool. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. op het product of op Het symbool de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. MILIEUTIPS Gebruik minder water en energie om het milieu te helpen, volg deze instructies: · Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen. · Start een wasprogramma altijd met de maximum hoeveelheid wasgoed. · Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt. · Controleer de waterhardheid om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX L71670FL : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 8 Aout 2011.

Vos avis sur le AEG-ELECTROLUX L71670FL

 Et tres bone, et tre boune machine. Super lave-linge, bonne machine mais mode d'emploi en allemand.