Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX L60463FL

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX L60463FL : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 3 Mars 2012.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX L60463FL vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX L60463FL. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 5225 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX L60463FL (2664 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX L60463FL

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

) 9 Temperatuurtoets(Temp. °C) · Er een programma is geselecteerd, maar na 5 minuten van de instelling nog niet op de toets is gedrukt. ­ Alle instellingen worden geannuleerd ­ Druk op de knop 1 om het apparaat weer in te schakelen. ­ Stel het wasprogramma en alle mogelijke opties · 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Raadpleeg 'Aan het einde van het programma'. PROGRAMMASCHAKELAAR 2 Draai deze knop om een programma in te stellen. AAN/UIT-TOETS 1 Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. DeAUTO Stand-by functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als: DISPLAY 3 A B C NEDERLANDS 9 Op de display verschijnt: A · De programmatijd Als het programma start, vermindert de tijd in stappen van 1 minuut. · Startuitstel Als u op de toets Startuitstel drukt, toont de display de uitgestelde starttijd. · Alarmcodes Als er een storing in het apparaat optreedt, worden er alarmcodes op de display weergegeven. Raadpleeg het hoofdstuk 'Probleemoplossing'. · Err De display toont dit bericht enkele seconden als: ­ U een functie instelt die niet van toepassing is op het programma. ­ U het programma wijzigt als het in werking is. Het lampje van de toets Start/Pauze 4 knippert. · Als het wasprogramma is voltooid. B Deurvergrendeling · U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt. · U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool knippert. Wacht een paar minuten met het openen van de deur. · U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat. Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid: · Er staat water in de trommel. · De functie "Spoelstop" is aan. C Het symbool Kinderslot Het symbool gaat aan als u deze functie inschakelt. · Druk een keer om een verkort programma in te stellen voor wasgoed met dagelijks vuil. · Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is. Sommige programma's accepteren uitsluitend een van de twee functies. TOETS START/PAUZE 4 Druk op toets 4 om het programma te starten of te onderbreken. [...] · Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen en de koppelingen niet lek zijn. · Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact. · Gebruik geen meerwegstekkers en verlengkabels. Er kan brand ontstaan. · Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem contact op met het servicecentrum. · Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. · Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is. · Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker. HET APPARAAT AFVOEREN 1. Aansluiting op het elektriciteitsnet · Zorg ervoor dat het apparaat is geaard. · Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Trek de stekker uit het stopcontact. Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg. Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Gevaar voor verstikking (alleen bij machines met laaddeur vooraan). TECHNISCHE INFORMATIE Afmetingen Aansluiting aan het elektriciteitsnet: Breedte / hoogte / diepte Totale diepte Voltage Totale stroom Zekering Frequentie 600 / 850 / 522 mm 540 mm 230 V 2200 W 10A 50 Hz IPX4 De beschermkap biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op de plaatsen waar de lage spanningsapparatuur geen bescherming heeft tegen vocht Waterdruk Watertoevoer 1) Maximale belading Centrifugeersnelheid Katoen Maximaal Minimaal Maximaal 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) Koud water 6 kg 1400 toeren per minuut 6 www. com 1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. NEDERLANDS 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 1 2 3 8 9 10 4 5 11 6 7 1 Bovenblad 2 Afwasmiddeldoseerbakje 3 Bedieningspaneel 4 Handgreep 5 Typeplaatje 6 Afvoerpomp 7 Stelvoetjes 8 Afvoerslang 9 Watertoevoerklep 10 Hoofdkabel 11 Transportbouten 12 Stelvoetjes 12 ACCESSOIRES 1 2 1 Moersleutel 4 3 Om de transportbouten te verwijderen. 2 Plastic dopjes Voor het afdichten van de gaten aan de achterzijde van het apparaat nadat u de transportbouten hebt verwijderd. 3 Toevoerslang met geïntegreerd beschermingssysteem tegen wateroverlast Om mogelijke wateroverlast te voorkomen. 4 Plastic slanggeleider Om een afvoerslang op de rand van een gootsteen te bevestigen. 8 www. [...]..


Liens commerciaux