Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX HK956970XB

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX HK956970XB : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 3 Mars 2012.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX HK956970XB vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX HK956970XB. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 7168 Ko.

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX HK956970XB

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

NEDERLANDS 7 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT ALGEMEEN OVERZICHT 1 2 3 1 Inductiekookzone 2 Inductiekookzone 3 Inductiekookzone 4 Inductiekookzone 5 Inductiekookzone 6 Inductiekookzone 7 Bedieningspaneel 7 6 5 4 INDELING BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 17 16 15 14 13 Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 8 functie Het apparaat in- en uitschakelen. Het bedieningspaneel vergrendelen en ontgrendelen. De functie STOP+GO in- en uitschakelen. De Chef-functie inschakelen. Een kookstanddisplay Indicatielampjes timer voor de kookzones Timerdisplay De kookstand weergeven. Geeft aan voor welke zones u de tijd instelt. De tijd in minuten weergeven. Toont dat de timer met optelfunctie in werking is (1 tot 59 minuten). 8 www. com sensorveld 9 functie Toont dat de timer met aftelfunctie in werking is (1 tot 99 minuten) of dat de kookwekker in werking is. Geeft aan voor welke kookzones u de kookstand instelt. Geeft aan dat de pan niet geschikt is, dat de diameter van de panbodem is te klein is of dat er geen pan op de kookzone staat. De Bridge-functie in- en uitschakelen. De Bridge-functie in- en uitschakelen. De tijd verlengen of verkorten. De kookzone instellen voor de Timerfunctie. Timerfuncties instellen. 10 11 12 13 14 15 16 17 / Bedieningsstrip voor het instellen van de kookstand. KOOKSTANDDISPLAYS Display Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld. De kookzone wordt gebruikt De -functie is in werking. De automatische opwarmfunctie is in werking. De Powerfunctie is in werking. + cijfer / / Er is een storing. OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): doorkoken / warmhoudstand / restwarmte. Vergrendeling/kinderbeveiligingfuncties zijn ingeschakeld. Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De functie automatische uitschakeling is in werking getreden. OPTIHEAT CONTROL (3 STAPS RESTWARMTE-INDICATIE) WAARSCHUWING! \ \ Verbrandingsgevaar door restwarmte! OptiHeat Control toont het niveau van de restwarmte. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek is heet door de warmte van de pannen. [...] · Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt. · De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken. · Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt. · Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. · Probeer niet om een brand te blussen met water. Haal het apparaat uit het stopcontact en dek de vlammen af met een deksel of blusdeken. WAARSCHUWING! Risico op schade aan het apparaat. · Zet geen hete pannen op het bedieningspaneel. · Laat kookgerei niet droogkoken. · Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen. · Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop. · Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen. · Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. GEBRUIK WAARSCHUWING! Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken · Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving. · De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd. · Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. · Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter. · Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. · Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet worden. · Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector. · Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht. · Als er een scheur in het oppervlak zit, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING! Risico op schade aan het apparaat. · Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat. 6 www. com · Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. · Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. VERWIJDERING WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking. · Haal de stekker uit het stopcontact. [...]..


Liens commerciaux