Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice AEG-ELECTROLUX EN3610DOX

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EN3610DOX

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

· Uvjerite se da je nakon postavljanja ureaja elektricni utikac dostupan. · Prikljucite samo na dobavu pitke vode (ako je predvien prikljucak na vodu) 1. 6 Servisiranje · Sve elektricarske radove potrebne za servisi ranje ovog ureaja mora izvrsiti kvalificirani elektricar ili kompetentna osoba. · Ovaj proizvod mora servisirati ovlasteni Ser vis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. 4 Odrzavanje i cisenje · Prije odrzavanja, iskljucite ureaj i izvadite elektricni utikac iz uticnice mreznog napajanja. · Nemojte cistiti ureaj metalnim predmetima. · Nemojte koristiti ostre predmete za uklanjanje inja s ureaja. Koristite plasticni strugac. · Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li otopljene vode. Ako je potrebno, ocistite ispust. Ako je ispust zacepljen, voda e se skupljati na dnu ureaja. 7 Zastita okolisa Ureaj ne sadrzi plinove koji bi mogli ostetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji sluzi za izolaciju. Ureaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrzi zapaljive plinove: ureaj mora biti zbrinut u skladu s vazeim propisima koje mozete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne ostetite rashladnu jedinicu, narocito straznji dio pored izmjenjivaca topline. Materijali koristeni na ovom ureaju koji su oznaceni mogu se reciklirati. simbolom 1. 5 Postavljanje Izvedite elektricno spajanje pozorno slijedei upute u odgovarajuim odlomcima. HRVATSKI 5 2. OPIS PROIZVODA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 Ladice za voe 7 Dozator vode 8 Polica vrata 9 Polica za boce 10 2 Ladica Freshbox 3 Staklene police 4 Dynamic Air Cooling (Dinamicko hlaenje zraka) 5 Stalak za boce 6 Polica za maslac 10 Kosara zamrzivaca 11 Nazivna plocica 3. RAD UREAJA 3. 1 Ukljucivanje Stavite utikac u uticnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu do sredisnje vrijednosti. 3 Namjestanje temperature Temperatura se automatski podesava. Za ukljucivanje ureaja postupite na slijedei na cin: · okrenite regulator temperature prema nizim postavkama kako biste postigli manji stupanj hladnoe. · okrenite regulator temperature prema visim postavkama kako biste postigli vei stupanj hladnoe. 2 Iskljucivanje Za iskljucivanje ureaja okrenite regulator temperature u polozaj "O". 6 www. electrolux. com Sredisnje su postavke openito najprikladnije. [...] Po stoji opasnost od gusenja. · Prilikom zbrinjavanja ureaja, izvucite utikac iz uticnice, odsijecite prikljucni kabel (sto blize ureaju) i demontirajte vrata kako biste sprijecili da djeca za vrijeme igre zadobiju elektricni udar ili da se zatvore u ureaju. · Ako e ovaj ureaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji ureaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog ureaja. To e sprijeciti da ureaj postane smrtonosna klopka za djecu. 2 Opa sigurnost UPOZORENJE Ventilacijski otvori na kuistu ureaja ili ugrad nom elementu ne smiju biti blokirani. · Ureaj je namijenjen cuvanju namirnica i/ili pi a u kuanstvu kao sto je opisano u ovoj knjizici s uputama. 4 www. electrolux. com · Izbjegavajte produljeno izlaganje ureaja iz ravnom suncevom svjetlu. · Zaruljice (ako su predviene) koje se nalaze u ovom ureaju posebno su namijenjene upora bi samo s kuanskim aparatima. Nisu priklad ne za osvjetljenje stambenih prostorija. 3 Svakodnevna uporaba · Nemojte stavljati vrue posude na plasticne dijelove ureaja. · Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekui ne u ureaju, jer bi mogli eksplodirati. · Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na straznjoj stijenci. (Ako je ureaj Frost Free) · Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzava ti nakon sto ste je otopili. · Drzite prethodno pakiranu zaleenu hranu u skladu s uputama proizvoaca zaleene hra ne. · Strogo se pridrzavajte preporuka proizvoaca sto se tice cuvanja hrane. Konzultirajte odgo varajue upute. · Nemojte stavljati gazirana i pjenusava pia u odjeljak zamrzivaca jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrzi, sto bi moglo dovesti do eksplozije i osteenja ureaja. · Ledene lizalice mogu prouzrociti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz ureaja. · Izvadite ureaj iz ambalaze i provjerite je li osteen. Nemojte spajati ureaj ukoliko je osteen. Odmah javite eventualne stete trgo vini u kojoj ste ga kupili. U tom slucaju nemojte baciti ambalazu. · Preporucujemo vam da pricekate najmanje cetiri sata prije spajanja ureaja kako biste omoguili povrat ulja u kompresor. · Zrak se mora slobodno kretati oko ureaja, u suprotnome se ureaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste po stigli dostatan stupanj ventilacije. · Kad god je to mogue, straznji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, konde nzator) i sprijecili mogunost opeklina. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX EN3610DOX : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 5 Mai 2012.