Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX

Télécharger la notice

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

6 Servisiranje · Sve elektricarske radove potrebne za servisi ranje ovog ureaja mora izvrsiti kvalificirani elektricar ili kompetentna osoba. · Ovaj proizvod mora servisirati ovlasteni Ser vis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. 4 Odrzavanje i cisenje · Prije odrzavanja, iskljucite ureaj i izvadite elektricni utikac iz uticnice mreznog napajanja. · Nemojte cistiti ureaj metalnim predmetima. · Nemojte koristiti ostre predmete za uklanjanje inja s ureaja. Koristite plasticni strugac. · Redovito provjeravajte ispust hladnjaka ima li otopljene vode. Ako je potrebno, ocistite ispust. Ako je ispust zacepljen, voda e se skupljati na dnu ureaja. 7 Zastita okolisa Ureaj ne sadrzi plinove koji bi mogli ostetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji sluzi za izolaciju. Ureaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrzi zapaljive plinove: ureaj mora biti zbrinut u skladu s vazeim propisima koje mozete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne ostetite rashladnu jedinicu, narocito straznji dio pored izmjenjivaca topline. Materijali koristeni na ovom ureaju koji su oznaceni mogu se reciklirati. simbolom 1. 5 Postavljanje Izvedite elektricno spajanje pozorno slijedei upute u odgovarajuim odlomcima. HRVATSKI 5 2. OPIS PROIZVODA 1 7 2 6 5 4 3 1 Mreza za pecenje 2 Pretinac za maslac 3 Police vrata 4 Nazivna plocica 5 Ladica za povre 6 Staklene police 7 Regulator temperature/Svjetlo 3. RAD UREAJA 3. 1 Ukljucivanje Stavite utikac u uticnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu do sredisnje vrijednosti. · okrenite regulator temperature prema visim postavkama kako biste postigli vei stupanj hladnoe. Sredisnje su postavke openito najprikladnije. Meutim, treba odabrati tocnu postavku imajui u vidu da temperatura u ureaju ovisi o slijedeem: · temperaturi u prostoriji · koliko se cesto vrata otvaraju · kolicini cuvane hrane · mjestu gdje je postavljen ureaj. 2 Iskljucivanje Za iskljucivanje ureaja okrenite regulator temperature u polozaj "O". 3 Namjestanje temperature Temperatura se automatski podesava. Za ukljucivanje ureaja postupite na slijedei na cin: · okrenite regulator temperature prema nizim postavkama kako biste postigli manji stupanj hladnoe. 6 www. electrolux. [...] · Ako e ovaj ureaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji ureaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog ureaja. To e sprijeciti da ureaj postane smrtonosna klopka za djecu. 2 Opa sigurnost UPOZORENJE Ventilacijski otvori na kuistu ureaja ili ugrad nom elementu ne smiju biti blokirani. · Ureaj je namijenjen cuvanju namirnica i/ili pi a u kuanstvu kao sto je opisano u ovoj knjizici s uputama. 4 www. electrolux. com · Izbjegavajte produljeno izlaganje ureaja iz ravnom suncevom svjetlu. · Zaruljice (ako su predviene) koje se nalaze u ovom ureaju posebno su namijenjene upora bi samo s kuanskim aparatima. Nisu priklad ne za osvjetljenje stambenih prostorija. 3 Svakodnevna uporaba · Nemojte stavljati vrue posude na plasticne dijelove ureaja. · Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekui ne u ureaju, jer bi mogli eksplodirati. · Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na straznjoj stijenci. (Ako je ureaj Frost Free) · Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzava ti nakon sto ste je otopili. · Drzite prethodno pakiranu zaleenu hranu u skladu s uputama proizvoaca zaleene hra ne. · Strogo se pridrzavajte preporuka proizvoaca sto se tice cuvanja hrane. Konzultirajte odgo varajue upute. · Nemojte stavljati gazirana i pjenusava pia u odjeljak zamrzivaca jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrzi, sto bi moglo dovesti do eksplozije i osteenja ureaja. · Ledene lizalice mogu prouzrociti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz ureaja. · Izvadite ureaj iz ambalaze i provjerite je li osteen. Nemojte spajati ureaj ukoliko je osteen. Odmah javite eventualne stete trgo vini u kojoj ste ga kupili. U tom slucaju nemojte baciti ambalazu. · Preporucujemo vam da pricekate najmanje cetiri sata prije spajanja ureaja kako biste omoguili povrat ulja u kompresor. · Zrak se mora slobodno kretati oko ureaja, u suprotnome se ureaj pregrijava. Slijedite upute vezane uz postavljanje kako biste po stigli dostatan stupanj ventilacije. · Kad god je to mogue, straznji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, konde nzator) i sprijecili mogunost opeklina. · Ureaj se ne smije postavljati pored radijatora ili stednjaka. · Uvjerite se da je nakon postavljanja ureaja elektricni utikac dostupan. [...]..

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre réfrigérateur-congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Dimanche 5 Mai 2012.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX (1060 ko)

Joint pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX22,72 € *
22,72 € *
★★★★★
Thermostat pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX8,12 € *
8,12 € *
★★★★★
Clayette pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX13,20 € *
13,20 € *
★★★★★
Poignée pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX7,33 € *
7,33 € *
★★★★★
Bac pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX17,89 € *
17,89 € *
★★★★★
Résistance pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX12,34 € *
12,34 € *
★★★★★
Ventilateur pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX10,62 € *
10,62 € *
★★★★★
Filtre pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX5,64 € *
5,64 € *
★★★★★
Ampoule pour réfrigérateur/congélateur AEG-ELECTROLUX EJ2301AOX3,68 € *
3,68 € *
★★★★★
Toutes les pièces détachées

* Prix indicatif de vente, le prix exact sera affiché après que vous ayez saisi la référence de votre appareil.