Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX EHD 90520

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX EHD 90520 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Mardi 5 Mai 2011.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 90520 vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 90520. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 6123 Ko.

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 90520

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Seetõttu soovitame valmistada toitu võimalikult madalal temperatuuril ning toitu mitte liialt pruunistada. PUHASTUS JA HOOLDUS Puhastage seadet pärast igakordset kasutamist. Kasutage alati puhta põhjaga nõusid. Hoiatus Teravad esemed ja abrasiivsed puhastusvahendid võivad seadet kahjustada. Turvakaalutlustel ei tohi seadet puhastada aurupuhastite või kõrgsurvepuhastitega. Kriimustused või tumedad plekid klaaskeraamikal ei mõjuta seadme tööd. Mustuse eemaldamiseks: 1. ­ Eemaldage kohe:sulav plast, plastkile ja suhkrut sisaldava toidu jäägid. Vastasel korral võib mustus seadet kahjustada. Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat. Pange kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage tera pliidi pinnal. ­ Eemaldage pärast seadme piisavat mahajahtumist:katlakiviplekid, veeplekid, rasvajäägid, metalse läikega värvimuutusega plekid. Kasutage spetsiaalset klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendit. Puhastage seadet niiske lapi ja vähese koguse pesuainega. Lõpuks hõõruge seade puhta lapiga kuivaks. electrolux 11 MIDA TEHA, KUI. Probleem Seadet ei saa käivitada või kasutada. Võimalik põhjus ja lahendus · Käivitage seade uuesti ja valige 10 sekundi jooksul soojusaste. · Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja. Puudutage ainult üht sensorvälja. · Lapselukk või klahvilukk või Stop+Go on sisse lülitatud. Vt jaotist Kasutusjuhised. · Juhtpaneelil on vett või rasvapritsmeid. Pühkige juhtpaneel puhtaks. Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja. Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad. Kostab signaal ja seade lülitub välja. Kui seade välja lülitatakse, kostab helisignaal. Seade lülitub välja. Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse. Automaatne kiirsoojenduse funktsioon ei tööta. Väli on kinni kaetud. Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad. Keeduväli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega. [...] · Kaitske seadme alakülge nt nõudepesumasinast või ahjust tuleva auru ja niiskuse eest! · Ärge paigaldage seadet uste lähedale ega akende alla! Vastasel korral võite uksi või aknaid avades seadmel olevad kuumad keedunõud maha lükata. Hoiatus Elektrivoolust lähtuv vigastusoht. Järgige hoolikalt elektriühenduste teostamise juhiseid. · Toiteklemm on voolu all. · Vabastage toiteklemm voolu alt. · Tagage elektriohutus õige paigalduse kaudu. · Lahtiste ja sobimatute pistikühenduste korral võib klemm üle kuumeneda. · Ühenduste nõuetekohane kinnitamine tuleb jätta kvalifitseeritud elektriku hooleks. · Paigaldage kaablile tõmbetõkis. · Ühe- või kahefaasilise ühenduse puhul tuleb kasutada sobivat toitekaablit tüüp H05BB-F Tmax 90°C (või üle selle). · Kui seadme toitekaabel on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse kaabliga (tüüp H05BB-F Tmax 90°C või üle selle). Võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Seadme võib ühendada vooluvõrguga, mille lahklüliti võimaldab katkestada kõik poolused vähemalt 3 mm suuruse kontaktide vahega. Isoleerimiseks läheb tarvis õigeid vahendeid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontraktoreid. 4 electrolux Kokkupanek min. 500mm min. 50mm min. 50mm min. 5mm R 5mm = 600mm 490+1mm 560+1mm = min. 20 mm min. 25 mm min. 5 mm min. 38 mm min. 5 mm Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole eesmist 5 mm ventilatsiooniava ega otse seadme all asuvat kaitsepinda vaja. electrolux 5 SEADME KIRJELDUS Ülevaade 1 2 180/280 mm 1 Induktsioonkeeduväli 2300 W, millel on 3200 W toite funktsioon...


Liens commerciaux