Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX EHD 60155P

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX EHD 60155P : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Jeudi 5 Mai 2011.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 60155P vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 60155P. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 6173 Ko.

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EHD 60155P

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

De verwarmingstijdreductie wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd. Voorbeelden van kooktoepassingen De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn. Tijdsinstelling Tips Bereide gerechten warmhouden Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen Stomen van groenten, vis en vlees Aardappelen stomen Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen Lichtjes braden: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks naar behoefte 5-25 min. 10-40 min. 25-50 min. Afdekken Tussendoor mengen Met deksel bereiden Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren Voeg een paar eetlepels vocht toe Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten Halverwege de bereidingstijd omdraaien 3-4 4-5 4-5 6-7 20-45 min. 20-60 min. 60-150 min. naar behoefte 7-8 9 5-15 min. Halverwege de bereidingstijd omdraaien Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water. electrolux 11 Informatie over acrylamide Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. [...] Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier. Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, vei- ligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. )! Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht! Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is! De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting! Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten! Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven! Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. Waarschuwing! Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op. · De netaansluiting staat onder stroom. · Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw...

Vos avis sur le AEG-ELECTROLUX EHD 60155P

 Bonne plaque mais meillrus de prendre avec le minuteur.


Liens commerciaux