Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Samedi 2 Février 2012.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576 vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EGD6576. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 8742 Ko.

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX EGD6576

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

UPOZORENJE Opasnost od pozara ili eksplozije. · Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete drzite dalje od masti i ulja kad kuhate s njima. · Pare koje ispusta vrlo vrue ulje mogu uz rokovati spontano izgaranje. · Koristeno ulje, koje sadrzi ostatke hrane, moze uzrokovati vatru pri nizim temperatu rama nego ulje koje se koristi prvi put. · Zapaljive predmete ili predmete namocene za paljivim sredstvima ne stavljajte u, pored ili na ureaj. CISENJE I ODRZAVANJE UPOZORENJE Postoji opasnost od osteenja ureaja. · Ureaj redovito ocistite kako biste sprijecili propadanje materijala povrsine. · Za cisenje ureaja ne koristite rasprsivanje vode i pare. · Ureaj ocistite vlaznom mekom krpom. Kori stite samo neutralna sredstva za cisenje. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu cie za ribanje, otapala ili metalne predmete. ODLAGANJE UPOZORENJE Opasnost od ozljede ili gusenja. HRVATSKI 5 · Za informacije o pravilnom odlaganju ureaja kontaktirajte komunalnu sluzbu. · Ureaj iskopcajte iz elektricne mreze. · Odrezite elektricni kabel i bacite ga. · Poravnajte vanjske cijevi za plin. 6 www. electrolux. com OPIS PROIZVODA IZGLED POVRSINE ZA KUHANJE 1 2 1 Indukcijsko polje kuhanja 1400 W s 140 mm funkcijom elektricne snage 2500 W 2 Brzi plamenik 3 Polu-brzi plamenik 210 mm 3 4 Upravljacke tipke 6 5 Panel s kontrolama na dodir 6 Indukcijsko polje kuhanja 2300 W s funkcijom elektricne snage 3300 W 5 4 REGULATORI Simbol Opis nema dovoda plina / polozaj iskljucenosti polozaj za paljenje / maksimalni dovod plina Simbol Opis minimalni dovod plina IZGLED UPRAVLJACKE PLOCE 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 Za rukovanje ureajem koristite polja senzora. Zasloni, indikatori i zvukovi prikazuju koje su funkcije ukljucene. polje senzora 1 2 funkcija Za ukljucivanje i iskljucivanje ureaja. Za zakljucavanje/otkljucavanje upravljacke ploce. HRVATSKI 7 polje senzora 3 4 5 6 7 8 9 funkcija Za poveanje ili smanjenje stupnja topline. Za prikaz stupnja kuhanja. Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme. Za prikaz vremena u minutama. Za odabir zone kuhanja. Za poveanje ili smanjenje vremena. Za ukljucivanje funkcije elektricne snage. Za ukljucivanje i iskljucivanje funkcije STOP +GO. [...] · Donji dio ureaja zastite od pare i vlage. 4 www. electrolux. com Spajanje na dovod plina · Sva spajanja na dovod plina treba izvrsiti kvalificirana osoba. · Provjerite kruzi li zrak oko ureaja. · Podaci o dovodu plina nalaze se na nazivnoj plocici. · Ovaj ureaj nije spojen na ureaj koji izvlaci proizvode izgaranja. Ureaj obavezno prikljucite u skladu s vazeim pravilima po stavljanja. Obratite pozornost na zahtjeve koji se odnose na odgovarajue prozracivanje. · Vatru ne pokusavajte ugasiti vodom. Ureaj iskljucite i plamen pokrijte poklopcem ili protu pozarnim prekrivacem. UPOZORENJE Postoji opasnost od osteenja ureaja. · Vrue posue ne drzite na upravljackoj ploci. · Nemojte dopustiti da posue presusi. · Pazite da vam predmeti ili posue ne padnu na ureaj. Povrsina se moze ostetiti. · Zone kuhanja ne koristite s praznim posuem ili bez posua. · Na ureaj nemojte stavljati aluminijsku foliju. · Posue od lijevanoga zeljeza, aluminija ili po sue s osteenim dnom moze ogrebati staklokeramiku. Te predmete uvijek podignite kada ih morate pomaknuti na povrsini za kuhanje. · Osigurajte dobru ventilaciju u prostoriji u kojoj je ureaj postavljen. · Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokira ni. · Upotrebljavajte samo stabilno posue odgova rajueg oblika i promjera veeg od plamenika. Postoji opasnost od pregrijavanja i pucanja staklene ploce (ako je primjenjivo). · Pripazite da se plamenik ne ugasi kada brzo okrenete regulator iz maksimalnog u minimalni polozaj. · Posue mora biti centrirano na krugove i ne smije viriti izvan rubova povrsine za kuhanje. · Koristite iskljucivo pribor isporucen s ure ajem. · Nemojte postavljati difuzor plamena na plamenik. UPORABA UPOZORENJE Opasnost od ozljede, opeklina ili strujnog udara. · Ovaj ureaj koristite u kuanstvu. · Ne mijenjajte specifikacije ovog ureaja. · Ureajem ne upravljajte pomou vanjskog tajmera ili preko odvojenog sustava za daljinsko upravljanje. · Ureaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi. · Ureaj ne koristite s vlaznim rukama ili kad je u kontaktu s vodom. · Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne stavljajte na zone kuhanja. Mogu se zagrijati. · Zonu kuhanja postavite na "iskljuceno" nakon svake uporabe. Ne oslanjajte se na prepozna vanje posude. · Ureaj ne koristite kao radnu povrsinu ili za cuvanje stvari. · Ako je povrsina napukla, iskopcajte napajanje kako biste sprijecili strujni udar. [...]..

Vos avis sur le AEG-ELECTROLUX EGD6576

 Design interessant, très bon produit, très pratique à l'usage. Tres bon produit, tres bon produit fiable, sdgr .

Pièces détachées AEG-ELECTROLUX EGD6576

Thermocouple pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Manette pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Ventilateur pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Bougie pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Plaque pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Injecteur pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576
Robinet pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576

Toutes les pièces detachées pour plaque de cuisson AEG-ELECTROLUX EGD6576...