Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Notice congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS1

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS1 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 2 Février 2008.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS1 vous rend service

Cliquez ici (ou sur le bouton orange) pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX A1973GSS1. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 332 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX A1973GSS1 (264 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX A1973GSS1

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden! · Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het 4 Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily. Temperature is not properly Please look in the "Initial Start adjusted. Up" section. Open the door only as long as Door was open for an extennecessary. Press the fast freeded period. ze switch The freezer temperature is not A large quantity of warm food sufficient, red light lights up, was placed in the appliance Press the fast freeze switch temperature signal sounds within the last 24 hours. The appliance is near a heat Please look in the "Installation source. location" section. Switch on the fast freeze switDisturbance on the appliance ch, keep the freezer closed, inform your customer service 33 2. Defrost the freezer compartment prior to cleaning (see "Defrosting" section). Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. Commercially available dish washing detergents may also be used. After cleaning wipe with fresh water and rub dry. Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once a year with a soft brush or a vacuum cleaner. Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige snap­ of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen. · Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen. Bij dagelijks gebruik · Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat. · Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest ­ bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het vriesvak. [...] Warning! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by qualified service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service. Malfunction Possible Cause Remedy Appliance is not switched on Switch on the appliance. Appliance does not work, no pilot light is illuminated. Mains plug is not plugged in Insert mains plug. or is loose. Check fuse, replace if necesFuse has blown or is defective. Mains malfunctions are to be Socket is defective. corrected by an electrician. Please inform your customer service Please inform your customer service Reglementaire toepassing · Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden. · Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. · Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt wordt, s. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier. Koelmiddelen Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is. · Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. · Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit: ­ open vuur en brandhaarden absoluut vermijden; ­ het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren. Green light does not light up, yellow light lights up when Green light faulty. fast freeze fuction is activated, appliance is on. Yellow light does not light up, when fast freeze fuction is Yellow light faulty. activated, appliance is on. Appliance cools too much. Temperature is set too cold. Veiligheid van kinderen · Verpakkingsdelen (bijv. [...]..

Liens commerciaux


Joint pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS119,96 € *
19,96 € *
★★★★★
Thermostat pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS18,12 € *
8,12 € *
★★★★★
Tiroir pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS118,52 € *
18,52 € *
★★★★★
Porte pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS125,05 € *
25,05 € *
★★★★★
Poignée pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS17,31 € *
7,31 € *
★★★★★
Résistance pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS114,28 € *
14,28 € *
★★★★★
Ventilateur pour congélateur AEG-ELECTROLUX A1973GSS110,54 € *
10,54 € *
★★★★★
Toutes les pièces détachées

* Prix indicatif de vente, le prix exact sera affiché après que vous ayez saisi la référence de votre appareil.