Mes Notices

600 000 notices et 900 000 pièces détachées électroménager

Téléchargez votre mode d'emploi ou notice AEG-ELECTROLUX 30006VE-W

Téléchargez votre notice ! Téléchargement gratuit et sans inscription de tous types de documents pour mieux utiliser votre AEG-ELECTROLUX 30006VE-W : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction. Cette notice a été ajoutée le Lundi 2 Février 2008.

Liens commerciaux

Le mode d'emploi AEG-ELECTROLUX 30006VE-W vous rend service

Cliquez sur le bouton orange pour lancer le téléchargement du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX 30006VE-W. La notice AEG-ELECTROLUX est en Français.
Le téléchargement peut durer plus d'une minute, la notice fait 800 Ko.

Vous pouvez télécharger les notices suivantes connexes à ce produit :

   AEG-ELECTROLUX 30006VE-W (417 ko)

Extrait du mode d'emploi AEG-ELECTROLUX 30006VE-W

Les instructions détaillées pour l'utilisation figurent dans le Guide de l'utilisateur.

Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen. Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat · Gebruik de kookplaat niet als werkblad of aanrecht. · Gebruik de kookzones niet met lege pannen of zonder pan. · Let op dat geen zuurhoudende vloeistoffen, bijvoorbeeld azijn, citroensap of kalkoplossende middelen, op de kookplaat terecht komen, omdat hierdoor doffe plekken ontstaan. · Scherpe en harde voorwerpen die op de kookplaat vallen, kunnen deze beschadigen. · Houd alle voorwerpen en materialen die kunnen smelten uit de buurt van het glaskeramische vlak, bijvoorbeeld kunststof, aluminiumfolie of huishoudfolie. Mocht er toch iets op de glaskeramische plaat smelten, dan moet dit direct met de glasschraper worden verwijderd. · Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten, pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd. · Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is. · Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur. · Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan. · Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het glas breken. · Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van de oven kan dit ontbranden. · Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor worden beschadigd. 6 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of op de verpakking wijst erop dat dit Het symbool product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [...] 43 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur. 45 Service 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 93 CE-markeringsrichtlijn Elektrische veiligheid · Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten. · Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek (breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. · Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel. Veiligheid voor kinderen · Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is. Veiligheid tijdens het gebruik · Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen. · Gebruik de kookplaat niet om de ruimte te verwarmen. · Oververhit vet en olie zijn licht ontbrandbaar. Wanneer u levensmiddelen in vet of olie (bijvoorbeeld patat) bereidt, moet u tijdens de bereiding in de buurt blijven en opletten. · Wanneer u pannen met met een lange steel gebruikt, dient u de steel zodanig te draaien dat deze niet buiten de kookplaat uitsteekt. Let daarbij tevens op dat de steel zich niet boven een hete of warme kookzone bevindt. · Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontacten in de buurt van het apparaat. Aansluitsnoeren mogen niet in de buurt komen van hete kookplaten of onder de hete ovendeur beklemd raken. · Schakel de kookzones na ieder gebruik uit. 5 · Waarschuwing: Gevaar voor verbranding! Tijdens het gebruik wordt de binnenzijde van de oven heet. · Wanneer u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan er eventueel een licht ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Doe de deur in dit geval voorzichtig open. Werk daarbij niet met gloeiende voorwerpen, vonken of vuur. [...]..


Liens commerciaux